Kammarorkester Öresund

Bägge sidor av Öresund

Kammarorkester med medlemmar från bägge sidorna av Öresund

Musiker från både den skånska och den danska sidan av Öresund har gemensamt bildat en stråkorkester år 2005. Orkestern består av ca 30 musiker, där flera är nuvarande eller tidigare professionalla, eller också goda amatörer. Orkestern ger konserter i hela Öresundsregionen och har också gjort gästspel i Tyskland. Sedan starten har dirigenten varit Lennart Fredriksson. Orkestern består av ca 30 stråkar, samt blåsare om det erfordras. Utöver den klassiska repertoiren spelar orkestern också verk av moderna danska och svenska tonsättare.

Arbetet inför en konsert sker i projektform, där vi arbetar intensivt i 6 – 8 veckor och sedan framför ett par konserter. Vi övar på lördagar, antingen i Danmark eller Sverige för att fördela resorna lika. Konserterna sker i Köpenhamn och i området Malmö, Lund, Landskrona eller Ystad. Ett stimulerande element i aktiviteten är den sociala samvaron, där de svenska och danska egenheterna blandas under repetitioner, kaffepauser och efterfester.

Vi spelar 2 – 3 konserter i varje land per år.

Från koncert i Sions Kirke i Köpenhamn